Đường biển

Dịch Vụ Đường Biển Nội Địa

Là một trong những đơn vị vận chuyển hàng nội địa bằng đườg biển có giá tốt nhất thị trường, lịch tàu đa dạng, có khă năng đáp ứng nhiều dịch vụ gia tăng theo nhu cầu.

  • Dịch vụ đường biển nội địa với giá cả cạnh tranh
  • Sở hữu đội xe lớn hoạt động hàng ngày tại các cảng và có khả năng đưa ra các giải pháp tối ưu cho khách hàng
  • Cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển nguyên Container với thời gian cam kết 5-6 ngày
  • Có khả năng vận chuyển hàng nguy hiểm, hàng hóa chất với các loại giấy phép từ nhóm 1 - 9