Đường sắt tiết kiệm

Dịch Vụ Đường Sắt Tiết Kiệm: 5-6 ngày Door to Door (Nam - Bắc)

Phân khúc đường sắt tiết kiệm thuộc phân khúc nằm giữa phân khúc đường biển và đường bộ. Giá cả cạnh tranh và lịch tàu đa dạng, 6 chuyến chạy hàng ngày.

Dịch vụ vận chuyển đường sắt tiết kiệm (5-6 ngày door to door)

  • Lịch tàu tiết kiệm vận hành 7 chuyến/ tuần với năng suất: 200-300 container/tuần
  • Thời gian vận chuyển: 5-6 ngày door to door
  • Độ biến động vể giá: 6 tháng
  • Giá cả cạnh tranh: cao hơn đườg biển và thấp hơn đường bộ
  • Thích hợp các mặt hàng: cần độ ổn định vận chuyển, an toàn cao