Khai thác Ga

ITL đã đầu tư và vận hành ga đường sắt Yên Viên tại Hà Nội từ năm 2016. Với ưu thế nổi bật này ITL cung cấp loại hình dịch vụ logistics tốt nhất cho ngành đường sắt. Ngoài các mô hình dịch vụ vận chuyển truyền thống như đường sắt nội địa và đường biển, ITL còn điều chỉnh và cung cấp các dịch vụ phụ kèm theo: thiết kế giải pháp cho các nhu cầu cụ thể của từng khách hàng như hàng hoá có giá trị cao, hàng nặng, hàng khẩn cấp và các dòng nguyên liệu cho sản xuất hoặc dự án

Dịch Vụ Tại Cảng ICD Yên Viên

  • Cho thuê và vận hành kho CFS tại Ga Yên Viên
  • Nâng hạ, lưu bãi, sữa chữa container rỗng khi lưu trữ tại ICD Yên Viên
  • Dịch vụ cắm điện chạy hàng container lạnh
  • Dịch vụ đóng hàng tại bãi, kiểm đếm và dịch vụ cho thuê cẩu, xe nâng
  • Các dịch vụ có liên quan đến nghiệp vụ cảng và đường sắt