Đường sắt nhanh

Dịch Vụ Đường Sắt, Tàu Nhanh: 4 ngày Door to Door (Nam - Bắc)

Ưu điểm dịch vụ, thời gian vận chuyển ngang bằng với đường bộ, tuy nhiên giá thành tiết kiệm khoảng gần 30% so với đường bộ. Đặc biệt chung tôi cung cấp dịch vụ đường sắt tàu nhanh 42 giờ theo nhu cầu.

Dịch vụ đường sắt tàu nhanh vận hành 5 chuyến mỗi tuần và năng lực đáp ứng 50-80 container/tuần.

  • Thời gian vận chuyển: 42-72 tiếng
  • Độ biến động vể giá: 6 tháng
  • Thích hợp các mặt hàng: Chuyển phát nhanh, hàng có giá trị cao cần đi gấp, hàng cần sự đảm bảo về an ninh, an toàn cao